shop


Betalingsvillkor

Frakt

 Brev upp till 200 gr 28 kr ,Beställningar mellan 80-500kr 59kr frakt. Beställningar 501 och mer fraktfritt , (vid hämtning 0 kr  ring 026-125757)
 

Betalning

Betalning sker via våra samarbetspartners. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande erbjuds genom Klarna Checkout är kortbetalning, faktura, kontokredit och direktbetalning eller förskottsbetalning . Läs mer om de olika betalsätten nedan.
 

kortbetalning

Kortbetalning kan ske med Visa och MasterCard. Shop57.se tar inte del av några kortuppgifter och alla transaktioner sker krypterade. Kostnad: 0 kr.
 

Fakturabetalning

Fakturabetalning med 14 dagars betalningsvillkor genom klarna . Fakturan aktiveras vid leverans från Shop57.se. och skickas separat per e-post. Om du inte fått någon faktura per e-post, vänligen kontakta oss och kontrollera de e-postuppgifter du angett. En kreditupplysning görs men denna kontroll registreras inte i något register och är därför inte synlig för andra kreditgivare. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift enligt Klarnas gällande taxa (f.n 50 kr) samt dröjsmålsränta med 2% / månad samt gällande referensränta. Kostnad för fakturabetalning: 29 kr.
 

delbetalning

Du kan även dela upp betalningen för ditt köp köp genom att välja betalningsalternativet Klarna konto i kassan. Du väljer varje månad hur mycket du vill betala av på ditt belopp (lägst 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet). Du kan alltid välja att betala av hela beloppet på en gång. Alla dina delbetalningsköp samlas på samma faktura. Betalning sker alltid den sista dagen i månaden. Första betalningen sker i slutet av nästa månad. Ränta 19,50 %, aviavgift 29 kr/månad.

För frågor gälllande delbetalning och / eller ditt konto kan du alltid kontakta Klarna på telefon 08-120 120 10
 

direktbetalning

Är du internetkund hos Swedbank, Nordea, SEB eller Handelsbanken eller Swish kan vi erbjuda direktbetalning. Väljer du det första alternativet slussas du över till din bank och genomför köpet därifrån.Vid Swish syns betalning omgående  När betalning är gjord kommer du tillbaka till shop57.se och får en bekräftelse att betalning är utförd. Kostnad: 0 kr.
 

ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Shop57.se via e-post butik@shop57.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Shop57.se via e-post för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Shop57.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.
 

reklamation

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kunden kontakta Shop57se via e-post butik@shop57.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Shop57.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Shop57.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Shop57.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200 kr plus moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Shop57.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Shop57.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.
 

outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Shop57.se debiteras en avgift om 250 kr plus moms för att täcka Shop57.se:s kostnader för transport och administration.
 

transportskadat gods

Om en vara från Shop57.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, dock senast inom 7 dagar.
 

Ansvar för fel

Shop57.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Shop57.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.
 

force majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Shop57.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Köpstaden.se:s butiker (ex. Shop57.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
 

Integritetspolicy

Köpstaden.se:s butiker (ex. Shop57.se) sprider inte dina personuppgifter till tredje part, undantag är om syftet är att genomföra våra åtaganden gentemot dig som kund (exempelvis till åkerier). Vi kan dock använda dina personuppgifter för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar. Vi använder också sk. cookies, läs mer här.

E-posterbjudanden:
När som helst efter att du har accepterat att ta emot e-posterbjudanden från Shop57.se kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-posterbjudanden som du tar emot från oss finns en hänvisning till hur du tackar nej till fler utskick.

Kontakta oss om det är något du undrar över, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan
 

tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
 

tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.
 

produkter och priser

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande.
 

äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Shop57.se:s egendom tills dess full betalning erlagts.
 

övrigt

Shop57.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Shop57.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Shop57.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Shop57.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Shop57.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta eller att Shop57.se direkt på webbplatsen informerar om avvikelser.
 

företagets kontaktuppgifter

SHOP 57 Box 14 801 02 Gävle
epost: butik@shop57.se
Telefon: 026-12 57 57

Egen fråga